Μία πλήρης ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων συνεργάζεται, αναλύει, προτείνει, συναποφασίζει για τον σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος και την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η συνεχής σταθερή ποιότητα των υπηρεσιών μας, βασίζεται στην επιστημονική ομάδα μας ,που αποτελείται από καταρτισμένους επιστήμονες, οι οποίοι πιστεύουν στη δια βίου εκπαίδευση και στην συνεχιζόμενη κατάρτιση παρακολουθώντας και συμμετέχοντας ως ομιλητές σε σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

H διεπιστημονική ομάδα του κέντρου αποτελείται από:

  • Λογοθεραπευτή
  • Εργοθεραπευτή
  • Ψυχολόγο
  • Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Ειδικό Παιδαγωγό


Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ντιώνιας Πάρης
Λογοθεραπευτής ΑΤΕΙ Ηπείρου, Δίπλωμα Εξειδίκευσης Αυτισμός-Συμπτώματα και Αντιμετώπιση Καποδιστριακό Παν/μιο, Εξειδίκευση στον Αυτισμό Παν/μιο Μακεδονίας, μέλος Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος, μέλος IALP (International Association of Logopedics & Phoniatrics), μέλος ICA (International Cluttering Association)


Επικοινωνία
Καραολή Δημητρίου 92
& Αριστοτέλους 74
Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τ: 2310 559525
6976 501758
  info@therapyact.gr

Τελευταία Νέα    
Copyright © 2011 - therapyact.gr [XTemplate]

  • [] (/infocus/copy2.tpl) does not exist

  • parse: blockname [COPY] does not exist