Πρώιμη παρέμβαση είναι η εξειδικευμένη βοήθεια που απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους τομείς. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες, όπως λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, ψυχολόγος. Στοχεύει τόσο να αναπτύξει ελλείμματα συμπεριφορών και δεξιοτήτων από όλα τα πεδία της ανάπτυξης όσο και να μειώσει ανεπιθύμητες συμπεριφορές των παιδιών. Η ενεργός συμμετοχή των γονιών, όπως και του ίδιου του παιδιού είναι απαραίτητη καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος της παρέμβασης.

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δυσκολιών που έχει, ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση σε όλους τους τομείς της ανάπτυξής όπως:

  • Ψυχοκινητική ανάπτυξη
  • Γνωστική ανάπτυξη
  • Επικοινωνία
  • Συμπεριφορά
  • Κοινωνικοποίηση
  • Αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση
  • Προετοιμασία ένταξης στο σχολικό πλαίσιο


 





Επικοινωνία
Καραολή Δημητρίου 92
& Αριστοτέλους 74
Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τ: 2310 559525
6976 501758
  info@therapyact.gr

Τελευταία Νέα    








Copyright © 2011 - therapyact.gr [XTemplate]

  • [] (/infocus/copy2.tpl) does not exist

  • parse: blockname [COPY] does not exist