Το Palin P.C.I.(Parent Child Interaction) δημιουργήθηκε στο …

MAKATON
Το MAKATON είναι ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε όλ…

PECS
Το Pecs (Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων) είναι…

TEACCH
Το Teacch (Treatment and Education of Autistic and Communica…


Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια εγγενής νευροβιολογική δ…


Κοινωνικές ιστορίες είναι ένα εργαλείο για τη διδασκαλία κοι…


Το πρόγραμμα ΑΒΑ-Lovaas (Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς) α…


Η Εικονογραφική Μέθοδος προσφέρει στους δυσλεξικούς μαθητές …


Πρόγραμμα με βάση την πολυαισθηριακή μέθοδο για παιδιά του Δ…

Επικοινωνία
Καραολή Δημητρίου 92
& Αριστοτέλους 74
Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τ: 2310 559525
6976 501758
  info@therapyact.gr

Τελευταία Νέα    
Copyright © 2011 - therapyact.gr [XTemplate]

  • [] (/infocus/copy2.tpl) does not exist

  • parse: blockname [COPY] does not exist